Suomeen tuotiin 9,59 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä raakapuuta vuonna 2015. Määrä supistui 6 prosenttia vuoden takaisesta. Tuontipuusta 84 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 9 prosenttia Virosta ja 5 prosenttia Latviasta. Puutavaralajeista eniten tuotiin koivukuitupuuta (4,78 milj. m³) ja haketta (2.51 milj. m³).

Lähde: Luke