Maaliskuussa Suomeen tuotiin 0,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, tiedottaa Metla. Puun kumulatiivinen tuonti ylsi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,1 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 11 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Menneen kymmenen vuoden keskiarvosta puun tuonti oli kuitenkin 43 % jäljessä.
Puutavaralajeista ulkomailta tuotiin eniten haketta (0,8 milj. m³), jonka tuonnin määrä oli sama kuin vuosi sitten. Seuraavaksi eniten rajan ylitse tuli koivukuitupuuta (0,6 milj. m³), ja sen määrä lisääntyi 6 prosentilla edellisvuodesta. Myös mänty- ja kuusikuitupuun tuonti oli selkeässä nousussa, vaikka määrät jäivätkin paljon pienemmiksi kuin kahdella edellä mainitulla puutavaralajilla. Mäntykuitupuuta tuotiin 0,1 miljoonaa kuutiometriä ja kuusikuitupuuta 0,3 miljoonaa kuutiometriä.
Tuontipuun reaalihinnat olivat maaliskuussa kuusi- ja koivukuitupuuta lukuun ottamatta nousussa.