Suomeen tuotiin joulukuussa 0,75 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun tuonti kääntyi laskuun vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana, ja joulukuun määrä jäi pienimmäksi kuukausituonniksi vuonna 2013.

Vuonna 2013 puun tuonti Suomeen nousi 11,36 miljoonaan kuutiometriin. Kasvua edellisvuodesta oli 13 prosenttia. Puun tuonnin taso puolittui vuonna 2009, eikä se ole sen jälkeen enää noussut aiempien vuosien lukemiin. Viiden viimeisen vuoden tuonneista vuosi 2013 kuitenkin päätyi määrältään toiseksi suurimmaksi.

Viime vuonna tuodusta puusta lähes puolet eli 5,03 miljoonaa kuutiometriä oli koivukuitupuuta. Seuraavaksi eniten tuli haketta, 3,12 miljoonaa kuutiometriä. Koivukuitupuun tuonti kasvoi 27 prosentilla ja hakkeen supistui 7 prosentilla edellisvuodesta. Tukkia tuonnista oli vain 5 prosenttia eli 0,53 miljoonaa kuutiometriä.

Ulkomaisesta puusta 8,34 miljoonaa kuutiometriä tuli Venäjältä. Venäjän osuus kasvoi edellisvuodesta 7 prosenttiyksiköllä päätyen 73 prosenttiin. Virosta tuotiin puuta 1,50 ja Latviasta 1,22 miljoonaa kuutiometriä. Viro ohitti Latvian ulkomaisen raakapuun lähteenä.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 9/2014