Kuluvan vuoden puun tuonti lähestyy ennätyslukemia, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tammi–syyskuussa Suomeen tuotiin 15,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli 21 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja vain 3 prosenttia vähemmän kuin huippuvuonna 2005.

Syyskuussa Suomeen tuotiin 1,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli suunnilleen sama kuin kahtena edeltävänä kuukautena. Venäläistä puuta tuonnista oli 60 prosenttia. Tukin osuus tuonnista supistui edelleen jääden vain 6 prosenttiin (0,1 milj. m³), joka oli pienin osuus viimeisen seitsemän vuoden aikana. Kuitupuuta tuotiin 1,4 ja haketta 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Syyskuun tuonnista 38 prosenttia oli koivukuitupuuta.

Tammi–syyskuun puun tuonnista 62 prosenttia (9,5 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Venäjän raakapuun vientitullien korotukset uhkasivat tyrehdyttää muun kuin koivukuitupuun ja hakkeen tuonnin Venäjältä Suomeen vuoden 2009 alussa. Tästä syystä puun tuontivauhdin ennakoitiin laskevan hieman loppuvuonna, jottei hakattua puuta jäisi tullimuurin taakse Venäjälle. Venäjä ilmoitti kuitenkin lykkäävänsä suunniteltuja tullien korotuksia 9–12 kuukaudella eteenpäin, mikä heijastunee loppuvuonna puun tuontimääriin Venäjältä.

Mänty- ja kuusikuitupuun reaaliset tuontihinnat olivat syyskuussa hienoisessa nousussa. Mäntykuitupuusta maksettiin syyskuussa rajalla 54,7 ja kuusikuitupuusta 56,8 euroa kuutiometriltä. Hakkeen keskihinta oli keskimäärin selvästi korkeampi kuin edelliskuussa. Koivukuitupuu sitä vastoin halpeni hieman, ja siitä maksettiin 53,6 euroa kuutiometriltä.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 44/2008