Puun tuonti on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana tasaisesti, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Elokuun kuukausituonnissa saavutettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2008 joulukuun jälkeen 1,2 miljoonan kuutiometrin raja. Elokuussa Suomeen tuodusta puusta 0,7 miljoonaa kuutiota eli 58 % tuli Venäjältä.

Koivukuitu on kesäkuukausina noussut takaisin hakkeen ohi eniten tuoduimmaksi puutavaralajiksi, mutta vuositasolla hakkeen tuontimäärä on edelleen suurempi kuin koivukuidun. Elokuussa Suomeen tuotiin Venäjältä 0,29 milj. m3 koivukuitua ja 0,25 milj. m3 haketta. Vuoden 2010 alusta Venäjältä on tuotu Suomeen yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiota puuta, josta 39 % on haketta ja 35 % koivukuitua. Tuonnin hitaasta elpymisestä huolimatta Venäjän puuntuonnin kokonaismäärä on edelleen yli 40 % pienempi kuin vuoden 2008 lopulla, ennen puutullien astumista voimaan.

Idän Metsätiedon tilastoja Venäjän puun tuonnista