Suomeen tuotiin helmikuussa 0,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Tuontimäärä jäi vain puoleen kymmenen edeltävän helmikuun keskiarvosta.
Vaikka puun tuonti tammi–helmikuussa jäi vajaaseen 1,4 miljoonaan kuutiometriin, määrä lisääntyi silti 16 prosentilla vuoden takaisesta. Eniten maahan tuli haketta ja koivukuitupuuta: 0,5 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Kaksi kolmasosaa tuontipuusta hankittiin Venäjältä.
Tärkeimpien Suomeen tuotujen puutavaralajien reaalihinnat nousivat tammikuusta lukuun ottamatta haketta, jonka tuontihinta säilyi 36 eurossa kuutiometriltä. Kuusikuitupuusta maksettiin rajalla 48 euroa kuutiometriltä ja mäntykuitupuusta 51 euroa kuutiometriltä.