Puun tuonti Suomeen jatkui vaisuna maaliskuussa määrän jäätyä vain 0,7 miljoonaan kuorelliseen kiintokuutiometriin, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Määrästä kaksi kolmannesta oli peräisin Venäjältä. Kuitupuun tuonti matoi edelleen pohjalukemissa, mutta hakkeen tuonti jatkui suhteellisen vilkkaana.

Puun tuonnin määrä jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vain puoleen edellisvuotisesta, ja samalla tuontipuun hinta on laskenut. Tuonnin puutavaralajijakautuma on myös muuttunut selvästi. Tärkeimmäksi puutavaralajiksi on noussut hake (0,6 milj. m³), jonka osuus tuonnista on kasvanut lähes 30 prosenttiin. Seuraavaksi eniten tammi–maaliskuussa tuotiin polttopuuta, 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuodesta polttopuun ja jätepuun tuonti on lisääntynyt voimakkaasti, kun lähes kaikkien muiden puutavaralajien tuonti on supistunut selvästi.

Lähde: Metlan metsätilastotiedote 22/2009