Venäjän hallitus on antanut ministeriöille tehtäväksi laajentaa Irkutskin alueella pilottina toteutettua puun pörssikauppaa mm. Leningradin, Arkangelin ja Vologdan alueille.

Valtiovallan kannalta pörssikauppa on mm. luotettava tietolähde puun markkinahinnasta. Pietarin tavarapörssin edustajan mukaan puukauppaan liittyen mahdollisuuksia olisi esim. laittomista hakkuista takavarikoidun puun myynti, vientikiintiömekanismin luominen pörssisopimuksiin, vientitullausarvon laskenta pörssihintojen perusteella, instrumentin kehittäminen toimitusten etukäteismaksuun, tavaran alkuperän ja laadun kontrolli sekä pörssikauppojen laajentaminen uusille Venäjän alueille.

Lisäksi on ehdotettu, että raakapuun lisäksi pörssikauppaan otettaisiin myös hake, pelletit ja sahatavara.

Lähde: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö

Aikaisemmin aiheesta: 4.8.2014 Ensimmäiset puukaupat Pietarin tavarapörssissä