Laittomien hakkuiden ja puukuljetusten valvonta on osoittautunut todelliseksi ongelmaksi metsäsektorilla. Arkangelin alueen puunkorjuu- ja puunkuljetustoiminnan talousanalyysin mukaan suuretkaan puutavarankäyttäjät, esim. sellu- ja paperitehtaat, eivät pysty kontrolloimaan koko puunhankintaketjua, kirjoittaa Arkangelin metsälehti. Laittomuuksien seurantaa helpottamaan on pietarilainen Geo-Navigator kehittänyt satelliittijärjestelmän Lesovoz, joka on ollut muutaman kuukauden ajan käytössä OOO IlimSeverLesissä.

Lesovozilla pystytään seuraamaan puutavara-auton liikkeitä sekä saamaan pyydetyt tiedot niin auton kuin lastinkin ominaisuuksista. Järjestelmään kuuluu satelliittipaikannuslaite, tietoliikennekanava sekä järjestelmänhallintayksikkö, ohjelmisto perustuu erilaisiin elektronisiin karttoihin.

Puutavara-autoon sijoitettu satelliittipaikannusjärjestelmä antaa joka 10. sekunti tiedon auton sijainnista ja lastinkuljetuksen vaiheista leimikolta toimituspaikalle tietoliikennekanavaa myöten järjestelmänhallintayksikköön, jossa tiedot kerätään ja käsitellään. Saatu tieto tallennetaan tietokantaan ja sitä voidaan selata ja analysoida niin reaaliaikaisesti kuin myöhemminkin. Satelliittipaikannuslaitetta pystytään käyttämään myös ”mustana laatikkona”, jolloin tiedot tallentuvat muistiin ja voidaan tarvittaessa siirtää pääkäyttäjän koneelle tai taskutietokoneelle.

Arkangelin alueella tietoliikenneyhteydet ovat vielä suhteellisen kehittymättömät ja siksi tässä käytetään satelliittiyhteyttä, jolla tiedot saadaan välitettyä tarvittaville tahoille eli mm. alueen puunjalostus- ja sahaustoiminnan hallintoon, sellu- ja paperitehtaille, muille puutavarankäyttäjille, leshozeille ja liikennepoliisille. Miliisin on näin mahdollista valvoa alueen ulkopuolelle tapahtuvaa puunkuljetusta koko reitin pituudelta ja tarvittaessa pikaisestikin tarkistaa puutavaralastin laillisuus.

OOO IlimSeverLesin (Kotlaksen paperitehtaan puunhankkija) toimitusjohtaja S. Anshukov pitää järjestelmän tuomaa 32 milj. ruplan taloudellista etua huomattavana. Osa säästöistä tulee polttoainekustannuksista, joiden arvioidaan laskevan 6 – 7 %. Esimerkiksi Kotlaksen sellutehtaalle yhä suurempi osa puusta toimitetaan puutavara-autoilla. Kun jokainen puutavara-auto on kytketty Lesovoz-valvonnan piiriin, saadaan vähennettyä kuljetuskustannuksia. Ylimääräisiä ajokilometrejä kerääviä kuljettajia on tullut ilmi jo nyt. Järjestelmä on tällä hetkellä käytössä yli 300 autossa.

Useat puutavarakuljettajat hankkivat laitteen autoonsa itse. Aluehallinnon edustajan mukaan hankkeelle varataan budjettivaroja, jos 80 – 90 % puunjalostuslaitoksista liittyy Lesovoz-järjestelmään. Pienemmät yrittäjät saavat tukea aluehallinnolta. Yleisesti viranomaiset uskovat hankkeen tuovan myönteistä mainetta koko alueelle.

Lähde: Arkangelskaja lesnaja gazeta