Venäjällä valmistellaan lakia puun korjuun, kuljetuksen ja kaupan valtiollisen valvontajärjestelmästä (O gosudarstvennom regulirovanii oborota kruglyh lesomaterialov i vnesenii izmenenij v otdelnye zakonodatelnye akty Rossiijskoj Federatsii). Järjestelmä mahdollistaa luotettavan tiedon saannin todellisista puunkorjuumääristä, puun laadusta ja alkuperästä, puukaupasta ja puun liikkeistä.
Laittomat hakkuut ovat lähes kaksinkertaistuneet viimeisten viiden vuoden aikana, todetaan Luonnonvara- ja ympäristöministeriön aineistoissa. Vuosittain laittomia hakkuita todetaan noin 30 000 tapausta, hakattu puumäärä on yli miljoona kuutiometriä. Taloudellinen tappio arvioidaan 12-14 miljardin ruplan suuruiseksi (300-350 milj. €).
Tällä hetkellä laittomia hakkuita torjutaan vain metsälainsäädännön puitteissa. Seuranta ei ulotu puutavaran kuljetukseen ja kauppaan, mikä luo suotuisat edellytykset laittomuuksille. Uudella lakiesityksellä toimia laajennetaan puukauppaan ja puun myyjälle asetetaan velvollisuuksia puutavaran mittaukseen, kauppasopimuksiin ja kuljetukseen liittyen.
Puukaupan valvontaa varten luodaan sähköinen järjestelmä, joka sisältää tiedot puukauppaan osallistuvista tahoista, metsänkäyttöoikeuksista, puun myynti- ja toimitussopimuksista, puukauppailmoituksista sekä Venäjän sisämarkkinoille ja vientiin menneistä puumääristä. Järjestelmällä voidaan valvoa kaikkien myyjien puukauppaa puulajin ja puutavaralaadun tarkkuudella.
Vaatimukset puun mittaukselle ulotetaan koskemaan kaikkia puukaupan osapuolia. Tällä hetkellä puutavaran mittaus perustuu vapaaehtoisiin standardeihin ja eri vaiheissa tehtyjen mittausten tulokset poikkeavat usein toisistaan. Uudessa järjestelmässä korjuuyritysten mittaustietoja käytetään puuerää koskevien kuljetusasiakirjojen laadinnassa ja puukauppailmoituksissa.
Kaikki puun myyjät ja viejät sekä puuta kuljettavat yritykset ovat ilmoitusvelvollisia. Ilmoitukset tehdään viranomaisille sähköisesti ja ne viedään valvontajärjestelmään. Puuta kuljettavilla on oltava erikseen säädetyn mukainen kuljetusasiakirja, joka todistaa erän alkuperän laillisuuden.
Valvonta suunnitellaan tehtäväksi nykyisten viranomaisrakenteiden puitteissa, lisähenkilöstöä tai -rahoitusta ei ole saatavilla.
Valvontajärjestelmän on määrä täyttää EU:n puutavara-asetuksen vaatimukset puun alkuperän laillisuuden todentamisesta. Lakiluonnoksen odotetaan tulevan voimaan 1.3.2013 alkaen.
Aluetasolla puun liikkeiden seurantajärjestelmää on testattu esim. Baškortostanin tasavallassa vuodesta 2010 alkaen. Vuositasolla laittomien hakkuiden määrä väheni 40 % ja yhä useammissa tapauksissa lainrikkojat saatettiin vastuuseen.