Venäjän metsätalousvirasto ja valtion paikannusjärjestelmää ylläpitävä AO ”GLONASS” ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen puukuljetusten valvontajärjestelmän toteuttamisesta.

ERA-GLONASS -satelliittipaikannusjärjestelmä antaa tulevaisuudessa mahdollisuuden seurata puutavara-autojen ja metsätraktoreiden sijaintia ja liikkeitä reaaliajassa, mikä tehostaa huomattavasti laittoman puun valvontaa.

Metsätalousviraston mukaan laittomat hakkuut vähenevät koko Venäjällä. Viimeisen vuoden aikana niiden määrä on laskenut 10 prosenttia ja myös keskimääräinen laittoman hakkuun koko on pienentynyt 33 prosenttia. Marraskuuhun 2018 mennessä Venäjän alueella on havaittu 12 600 laittoman hakkuun tapausta, yhteensä 957 000 kuutiometriä puuta.

Viranomaisvalvonnan lisäksi myös kansalaiset ovat aktivoituneet valvonnassa. Noin neljä prosenttia laittomista hakkuista havaittiin tarkastuksissa, jotka tehtiin kansalaisten tai kansalaisjärjestöjen ilmoitusten perusteella. Vapaaehtoista metsävalvontaa tekevien henkilöiden määrä on kasvanut tänä vuonna 1,5-kertaiseksi ja kansalaisvalvojia* on lähes 6000.

Myös virallisten valtion metsävalvojien (государственный лесной инспектор) määrä kasvaa. Vuonna 2010 metsävalvojia oli 14 000 ja tänä vuonna määrä on noussut 23 100 henkilöön. Metsävalvojien asemaa on parannettu muun muassa palkankorotuksilla sekä valtion kustantamilla vakuutuksilla ja koulutusmahdollisuuksilla. Lisäksi ensi vuoden valtionbudjettiin on sisällytetty kymmenen vuoden tauon jälkeen rahoitusta metsävalvojien työvälineiden hankintaan.

Lähde: Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö

*Kansalaisvalvonnan instituutio: Kansalaisvalvojat (общественный инспектор) tekevät vapaaehtoistyötä federaatiotason ja alueellisten viranomaisten kanssa metsänkäytön ja luonnonsuojelun valvonnassa. Kansalaisvalvojan nimikkeen myöntävät valvontaa toteuttavat viranomaiset. Luonnonvara- ja ympäristöministeriön päätös 12.07.2017 № 403

Aikaisemmin aiheesta: 12.06.2018 Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö haluaa tiukentaa puukuljetusten valvontaa