Venäjän hallitus on antanut määräyksen (19.11.2014 N 2320-r) puukaupan valvontajärjestelmän julkisista tiedoista. Tietoja voivat käyttää kansalaiset, kansalaisjärjestöt sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot luonnonsuojelun valvonnan tukena.

Seuraavat tiedot on määritelty julkisiksi ja ne julkaistaan esim. internetissä:

Puunkorjuu:

  • Korjuuyrityksen verotunnus

  • Korjuuoikeuden osoittavan sopimuksen päiväys (vuokrasopimus, pystymyyntisopimus, jne.)

  • Leimikon sijainti kvartaalitasolla

  • Hakattava puumäärä

Puukauppa:

  • Kauppasopimuksen tehneen yrityksen tai yrittäjän nimi

  • Kaupan kohteena oleva puumäärä

  • Päivämäärä, jolloin puukauppasopimus on ilmoitettu valvontajärjestelmään

Jalopuun vienti (tammi, pyökki, saarni):

  • Puuta ulkomaille vievän yrityksen tai yrittäjän verotunnus

  • Päivämäärä, jolloin tiedot maasta vietävien jalopuiden merkkauksesta on ilmoitettu puukaupan valvontajärjestelmään

  • Vietävä puumäärä