Venäjän metsäviranomaisten ylläpitämä puukaupan valvontajärjestelmä LesEGAIS on integroitu viranomaisten yhteiseen tietojärjestelmään, joten jatkossa sen tiedot ovat automaattisesti myös tullin, sisäministeriön, verohallinnon ym. viranomaisten hyödynnettävissä ja siirrettävissä tarvittaessa niiden omiin järjestelmiin. Muutoksen myötä LesEGAISia voidaan käyttää tehokkaammin esimerkiksi puukuljetusten kuormakirjojen tarkastuksen yhteydessä.

LesEGAIS-järjestelmästä löytyvät tiedot puunkorjuuoikeuksista ja puun sekä sahatavaran kaupoista, mukaan lukien vientikaupat. Järjestelmä on ollut laajemmassa käytössä vuodesta 2016 alkaen ja se sisältää 1,9 miljoonaa puukauppailmoitusta sekä 6,9 miljoonaa käyttöoikeuden osoittavaa dokumenttia ja raporttia. Esimerkiksi vuonna 2018 puunviejät ilmoittivat LesEGAISiin 12,1 miljoonaa kuutiometriä maasta vietävää raakapuuta ja 21,5 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa. Tällä hetkellä järjestelmään on pääsy 124 000 käyttäjällä. LesEGAIS on viranomaisten, metsänkäyttäjien ja puukaupan osapuolten käytössä. Lisäksi siitä löytyy kaikille avoin osio «Открытые данные» (www.lesegais.ru).

LesEGAISin kehitystyö on käynnissä ja jatkossa siihen on tarkoitus sisällyttää puukuljetusten sähköinen kuormakirja sekä tiedot puuvarastoista ja puunjalostuspaikoista. Uusia järjestelmän toimintoja on testattu Irkutskin alueella, jossa laittoman puun määrä väheni 56 % vuonna 2018.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto uutinen 1, uutinen 2, uutinen 3, uutinen 4

Aikaisemmin aiheesta: 25.10.2018 Hakkuulupa halutaan palauttaa puun alkuperän seurantaan