Puu uusiutuvana materiaalina tarjoaa paljon mahdollisuuksia Barentsin alueen ja Pohjois-Euroopan tulevaisuudelle. Se edellyttää kuitenkin suunnitelmallisuutta, tuotekehittelyä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Näistä asioista keskusteltiin Joensuussa 8. marraskuuta pidetyssä Barentsin metsäfoorumissa. Barentsin alueeseen kuuluu kolmetoista pohjoisinta aluetta Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Luoteis-Venäjältä.

Metsäteollisuuden investointeihin vaikuttavat keskeisesti raaka-aineen turvattu saanti kilpailukykyiseen hintaan, energian ja työvoiman saatavuus, hyvin toimiva logistiikka, tehokas metsäsuunnittelu ja puunhankinta uutta teknologiaa hyödyntäen, puun arvoketjujen jatkuva kehittyminen ja hyvä yhteistyö, sekä alan kehitystä tukeva koulutus ja tutkimus.

Raaka-ainemarkkinat ovat kansainvälistyneet tuotemarkkinoiden tapaan. Investoinnin sijainnin merkitys korostuu. Investoinneille tulee saada myös poliittinen tuki. Rahoituksen saaminen hyville ja elinkelpoisille investoinneille ei ole ongelma. Bioenergia on suuri haaste. Metsäteollisuuden näkökulmasta ainespuu tulee käyttää tuotteiden valmistukseen. Kilpailua puuraaka-aineesta metsäteollisuuden ja energiakäytön välillä pitää välttää, sillä tuote- ja energiakäytön välillä on vielä huomattava ero arvonlisäyksessä. Puunkäytön edistämisessä tulee korostaa puun uusiutuvuutta eri käyttökohteissa. Puun käyttöä julkisen sektorin rakentamisessa tulee lisätä. Asiakkaalle arvon luominen voi perustua perinteisten tuotteiden lisäksi tai sijaan teknologiasta tai palvelusta.

Metsäsuunnittelun kehittämisessä tärkeää on eri toimijoiden välinen yhteistyö, erityisesti metsäsuunnitelmien tekijöiden ja loppukäyttäjien välillä. Tällöin voidaan tehdä räätälöityjä metsäsuunnitelmia eri käyttäjille. Innovaatioiden tekemiseen tarvitaan luovia ihmisiä ja luovuuden kulttuuria. On huolehdittava siitä, että innovaatiot johtavat käytännön sovelluksiin.

Työvoiman saatavuutta helpottaisi työn ympärivuotisuus, johon voidaan päästä esimerkiksi yrittäjyyden ja verkostoitumisen avulla. Puheiden sijaan tarvitaan todellinen konkreettinen muutos. Metsäsektorin imagon parantaminen ei saisi olla projektiluonteista, vaan jatkuvaa.

Lähde: Metlan tiedote