EU:n ja Venäjän välinen sopimus Venäjän WTO-jäsenyyttä koskevista ehdoista vahvistettiin virallisesti 7. joulukuuta pidetyssä kokouksessa. Asiaan saatiin korkean tason vahvistus 10. joulukuuta, pääministeri Putinin pitämässä tiedotustilaisuudessa, joka liittyi tapaamiseen pääministeri Mari Kiviniemen kanssa. Putin kertoi olevansa tyytyväinen Venäjän ja EU:n sopuun, ja ilmaisi WTO-jäsenyyden kuuluvan vahvasti Venäjän intresseihin. Samalla hän vahvisti virallisesti sen, että vuoden 2011 alkuun suunnitellut vientitullien korotukset eivät tule toteutumaan. ”Vuonna 2011 raakapuun viennille tulevat olemaan voimassa nykyiset, vuoden 2010 tullimaksut”, Putin totesi.

Pääministerin linjaus Venäjän tullipolitiikan tulevista linjauksista oli hieman varovainen. Putin ei suoraan myöntänyt, että Venäjä olisi täysin luopunut aikomuksistaan korottaa vientitulleja. ”Jatkossa kompromissiratkaisut raakapuun vientitullien suhteen ovat mahdollisia siinä tapauksessa, että Venäjän täysivaltainen WTO-jäsenyys tulee toteutumaan”, pääministeri muotoili, puolustaen edelleen tiukasti Venäjän aiemmin tekemää linjausta pyrkiä pois raaka-aineen viennistä, kohti kotimaisen jatkojalostusteollisuuden kasvua. ”Joka tapauksessa tulemme edelleen pitämään kiinni strategisesta valinnastamme tukea kotimaista jatkojalostusteollisuuden kehitystä”, pääministeri totesi. ”Yritämme ratkaista tämän ongelman siten, että suomalaisille yhteistyökumppaneilemme ei koidu siitä suoraa vahinkoa.”

Lähde:
Venäjän federaation hallituksen sivut