Pääministeri Putin esitti metsätalousvirasto Rosleshozin siirtämistä suoraan Venäjän Federaation hallituksen alaisuuteen. Putin aikoo jättää asiasta ehdotuksen presidentti Medvedeville, joka aikanaan päättää uudistuksen toteuttamisesta.

Tarve nykyisin maatalousministeriön alaisuudessa toimivan Rosleshozin organisaation uudistamiselle on ollut esillä jo monesti aiemminkin, viimeksi kuluvan vuoden toukokuussa, jolloin Rosleshoz jätti hallitukselle oman esityksensä metsähallinnon yhtenäistämiseksi. Molemmissa esityksissä on todettu ongelmaksi Venäjän nykyisen metsähallinnon sirpaleisuus.

”Nykytilanteessa päätöksenteko jakautuu liian monen eri tahon kesken, jolloin tehokas toiminta ei ole mahdollista”, Putin totesi viitaten maan vaikeaan metsäpalotilanteeseen ja sen vuoksi seitsemällä alueella julistettuun hätätilaan.

Ehdotuksen toimeenpano tarkoittaisi käytännössä, että Venäjälle syntyisi samankaltainen, itsenäisesti toimiva valtiollinen metsävirasto kuin vuonna 2000 lakkautettu Federalnaja sluzhba lesnogo hozjaistva. Viraston lakkauttaminen (lakkautettiin samanaikaisesti ympäristönsuojelun valtionkomitean kanssa) herätti tuolloin voimakasta vastustusta metsäsektorin työvoiman parissa ja luonnonsuojelujärjestöissä.

Venäjän Greenpeacen foorumi katsoo, että vuosituhannen vaihteen metsähallinnon uudistus ja sitä seurannut metsälakireformi ovat olleet keskeisinä tekijöinä vaikuttamassa Venäjän metsäsektorin nykyiseen, sekasortoiseen tilaan. Greenpeacen mukaan Putinin tekemän esityksen toteuttaminen ei kuitenkaan välttämättä takaisi Venäjän metsäsektorille parempaa tulevaisuutta.

”Putin ehdottaa nyt oman, kymmenen vuoden takaisen virheensä korjaamista. On monista eri asioista kiinni, auttaisiko esitetty muutos ratkaisemaan Venäjän metsäsektorin nykyiset ongelmat”, Greenpeacen foorumi uutisoi, listaten keskeisiksi kysymyksiksi metsälakireformin virheiden tunnistamisen ja korjaamisen, metsäsektorin valtion budjetin muodostamiseen liittyvät kysymykset ja uuden viraston johdon ammattitaidon varmistamisen.

Putinin ehdotus tuli julkisuuteen Rjazanissa 10.8.2010 järjestetyssä GLONASS-kokouksessa, jossa käsiteltiin ko. teknologian hyödyntämistä alueellisen kehityksen työkaluna.

Lähteet:

Venäjän Federaation hallituksen sivut

Venäjän Greenpeace