Pääministeri Putin nimesi metsätalousvirasto Rosleshozin uudeksi johtajaksi Viktor Masljakovin, joka täten nostettiin varajohtajan paikalta korvaamaan viraston johtajana vuodesta 2008 toiminutta Aleksei Savinovia. Henkilövaihdosten takana on Rosleshozia kohtaan herännyt voimakas kritiikki metsäpalojen sammutustöiden organisointia koskien. Organisaatiomuutokset eivät todennäköisesti pääty tähän, sillä samanaikaisesti valmistellaan myös Rosleshozin siirtoa suoraan hallituksen alaisuuteen.

Lähde:

PRIME-TASS