Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Putin ihmettelee, miksei hallitus ole jo tehnyt päätöstä puun vientitulleista. Päätös on jo valmisteltu. Viivästyksen syynä on se, että ratkaisun tulee koskea kaikkia partnereita.

Putin viittaa autoteollisuuden investointeihin ja uskoo samojen keinojen tuovan myös metsäinvestointeja Venäjälle.

Putin vientitulleista 020207