Pääministeri Putin kommentoi raakapuun ja päällystetyn painopaperin tullitasoja Yhtenäinen Venäjä-puolueen järjestämässä alueiden välisessä konferenssissa.
Raakapuun viennin vähentäminen tulee edelleen olemaan strateginen tavoite. Vaikka raakapuun vientitullien korotukset jäädytettiin myönnytyksenä suomalaisille, tilanne on väliaikainen. Putin toivoo, että partnerit löytäisivät yhdessä molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Viimeisten kolmen vuoden aikana raakapuun vienti on vähentynyt puolella, aikaisemmasta 50 miljoonasta kuutiometristä 21 miljoonaan. Samaan aikaan on käynnistetty 98 metsäalan investointihanketta. Laittomien hakkuiden estämiseksi Putin esittää valtion tiukempaa kontrollia puukaupassa.
Päällystetyn painopaperin alennettu tuontitulli jatkuu siihen saakka, kunnes Venäjällä aloitetaan ko. paperin oma tuotanto. Tuontitulli on tällä hetkellä 5 %, ennen alennusta se oli 15 %. Aikaisemmin konferenssissa esiteltiin Ilimin investointihanke Arkangelin alueella Koryazhmassa, jossa tullaan tuottamaan 150 000 tonnia toimistopaperia ja 70 000 tonnia päällystettyä painopaperia vuodessa. Uusi tuotanto tulee kattamaan noin 20 % Venäjän paperin kysynnästä.
Lähde: Yhtenäinen Venäjä –puolueen nettisivut, uutinen 1, uutinen 2 ja uutinen 3