Venäjän presidentti allekirjoitti 5.12.2006 metsälain ja sen voimaantuloa säätelevän lain.
Metsälaki säätelee metsien käytön, suojelun, metsänsuojelun ja metsien uudistamisen oikeudelliset perusteet. Metsälain mukaan valtion ja kuntien omistusoikeus metsiin säilyy. Metsävarantoon kuuluvat metsäpalstat pysyvät federaation omaisuutena. Laissa on määritelty Venäjän federaation, sen subjektien ja kuntien valtuudet metsäasioissa. Erityisesti on säädetty federaation ao. valtuuksien siirto subjekteissa toimiville valtionviranomaisille.

Lisäksi metsälaki määrittelee metsäalueiden vuokrauksen ja metsiköiden osto- ja myyntimenettelyn sekä metsän pysyvään ja vastikkeettomaan määräaikaiseen käyttöön myöntämisen erityispiirteet. Metsäpalstojen käytön turvaamiseksi pidetään metsäpalstarekisteriä (kadastrovyj utshet lesnyh utshastkov), jossa metsäpalstojen rajat ja luonnehdinta määritellään metsätaloussuunnitelman perusteella.

Merkittävän suuri osa laista on omistettu metsänkäytön, metsänsuojelun, metsien suojelun ja uudistamisen hallintoasioille. Tärkeimpiä hallintoyksiköitä ovat metsätoimialueet (lesnitshestvo) ja puistometsät (lesopark). Metsienkäyttö metsätoimialueilla ja puistometsissä sallitaan vain metsätaloussääntöjen (lesohozjaistvennyj reglament) ja metsien käyttöönottosuunnitelmien (proekt osvoenija lesov) mukaisena. Metsäsuunnittelua ja valtiollisen metsävararekisterin (gosudarstvennyj lesnyj reestr) ylläpitoa edellytetään.

Metsälaki antaa kattavan luettelon metsänkäyttötavoista kuhunkin tapaan liittyvine erityisohjeineen. Metsien tarkoitusperän mukaan määritellään metsien käyttöönottomenettely, suojelu-, käyttö- ja reservimetsien oikeudellinen tilanne sekä metsien suojelun, metsänsuojelun, metsänuudistamisen ja -hoidon toimenpiteet.

Metsälain voimaantuloa säätelevän lain mukaan metsälaki astuu voimaan 1. tammikuuta 2007. Ennen hakkuulupien voimassaoloajan loppumista metsien vuokra- ja käyttösopimukset on muutettava uuden metsälain mukaisiksi.

Venäjän hallitus on velvollinen antamaan 1. heinäkuuta 2007 mennessä asetukset metsälain määräysten toimeenpanosta sekä 1. helmikuuta 2007 mennessä turvaamaan Venäjän federaation leshozeja koskevien omistusoikeuksien siirron subjekteille.

Metsälain voimaantulosta annettu laki sisältää siirtymävaiheen. Toimeenpanovallan elimille annetaan oikeus myöntää metsien lyhytaikaiseen käyttöön oikeuttavia hakkuulupia, määräyksiä ja/tai metsälippuja 1. tammikuuta 2008 saakka. Samoin metsänkäyttö metsätaloussuunnitelman perusteella on sallittua uusien metsätaloussääntöjen hyväksymiseen asti.

Laissa on huomioitu myös leshozien organisatoris-oikeudellisen muodon muuttaminen, metsäkylien maiden siirto kyläyhdyskuntien maiksi, metsien ensimmäiseen käyttöryhmään kuuluvien metsien tunnustaminen suojelumetsiksi sekä muita metsälain toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Siinä annetaan myös ohjeet muutamien federatiivisten lakien muuttamisesta metsälakia vastaaviksi. mm. Venäjän federaation siviililakia on muutettava metsäkiinteistöjen osalta.

Lähde: Presidentin www-sivut: Uutinen, tiedote metsälaista, tiedote metsälain voimaantulosta