Priluzen leshozin FSC-sertifiointi sai alkunsa Priluzen mallimetsähankkeen aloitteesta 1999. Maalikuussa 2003 leshoz sai 5-vuotisen kestävän metsänhoidon FSC-sertifikaatin, johon oli sisällytetty kaikkiaan 23 ehtoa. Osa ehdoista oli täytettävä jo ensimmäisen vuoden aikana, mitä Smartwood-yhtiön ja Pohjoisen metsätalousinstituutin asiantuntijat ovat nyt tarkastelleet, kertoo verkkolehti Lesnye Novosti.

Tärkeimpänä johtopäätöksenä alustavien tulosten perusteella todetaan, että leshoz on suoriutunut hyvin sertifiointiehdoistaan ja on jo ehtinyt tehdä suhteellisen paljon työtä kestävän metsätalouden eteen. Erityistä huomioita tarkastajat kiinnittivät leshozin toimintaan metsänkäyttäjien valvomiseksi sekä yhteistoimintaan paikallisten ihmisten kanssa. Lisäksi leshoz on panostanut hakkuutyömaiden työsuojeluasioihin ja niihin mahdollisesti liittyneet ongelmakohdat on saatu ratkottua puunkorjaajien kanssa yhteistuumin. Menestyksen takaa löytyy uudistettu asiantuntija- ja johtoryhmä.

Tarkastajat ehdottivat sopimuksen tekemistä metsänkäyttäjien kanssa puunkorjuukaluston aiheuttamien maaperävahinkojen vähentämiseksi lisäämällä vuokrasopimukseen tätä asiaa koskevan kohdan. Lisäksi ehdotettiin muutamaa lisävaatimusta mm. talousjätteiden, hylättyjen varaosien ja metalliromun korjaamisesta hakkuupalstalta sekä maaperän suojelemisesta saastuttavilta poltto- ja voiteluaineilta.

Huomautettavaa löytyi siitä, että vuokrasopimuksista puuttui kohta, jossa leshoz todetaan sertifioiduksi ja kaikkien vuokraajien edellytetään noudattavan FSC-standardeja. Puute on korjattavissa sopimustäydennyksillä. Ongelmallisimmaksi osoittautui se, että useat metsässä toimijat eivät tiedosta toimintansa pitkäaikaisvaikutuksia.

Tarkastajat totesivat, että vaikka monet asiat Priluzen leshozissa ovat jo muuttuneet, tehtävää riittää vielä pitkäksi aikaa.

Lähde: Lesnye Novosti