Pertti Veijolan mediakatsaus, UM/Moskova

Presidentti V. Putin tutustui 21.07. Luoteis-Venäjän federaatiopiirin matkallaan myös Karjalan tasavallan metsäteollisuuteen ja metsätalouteen. Presidentti on hyvin informoitu metsäasioiden suhteen. Hän totesi, että neuvottelussa esitetyt näkökohdat otetaan huomioon metsälain ja muiden säädösten jatkovalmistelussa.

Putinin vierailu tukee sitä käsitystä, että Karjalan metsäkompleksin kokonaisuuden kehittäminen on koko federaation kannalta tärkeä pilot-hanke. Pitkä neuvottelu metsäasioista voidaan tulkita presidentin tueksi luonnonvaraministeriön kehittämistoiminnalle. Karjalan tasavallan päämies S. Katanandov antoi samassa yhteydessä selkeän kuvan pitkien vuokrasopimusten saajille asetettavista vaatimuksista; paikallisen puunjalostuksen turvaaminen, ekologiset ehdot ja sosiaalinen vastuu.

Putin Karjalassa 280803