Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Presidentin hallinto viimeistelee metsälakia. Lakiesityksen odotetaan etenevän duuman käsiteltäväksi vasta syksyllä. Kysymys federaation ja subjektien välisestä toimivallan jaosta on noussut äskettäin esille.

Federaation hallitus hyväksyi 10.06. mm. metsätalousvirastoa koskevan asetuksen. Asetuksella ratkaistaan leshoosien tulevaisuus.

Presidentin ukaasilla 20.05. tehtiin muutoksia hallinnon rakenteeseen. Ekologinen tarkastus siirrettiin hallituksen alaiseen tarkastuslaitokseen ja luonnonvaraministeriöön jäi muutoksen jälkeen luonnonvarojen käytön tarkastuslaitos, jolle kuulunee mm. metsälain valvonta.

Lue muistio