Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Presidentin hallinnon tarkastusyksikkö arvosteli 25.11.2002 julkistetussa raportissa ankarasti ympäristöhallintoa. Raportissa todetaan, että peruslain kansalaisille takaama oikeus hyvään ympäristöön ei toteudu. Federaation ja subjektien hallinto toteuttaa tehottomasti ympäristönsuojelulakia ja siihen liittyviä säädöksiä. Noin 15 % maan pinta-alasta, jolla alueelle asuu 60 % väestöstä, on ekologisen turvallisuuden kannalta epätyydyttävässä tilassa.

Tarkastuksen tulokset on esitelty presidentille. Luonnonvaraministeriö, taloudellisen kehityksen ministeriö, finanssiministeriö ja teollisuusministeriö on määrätty perehtymään raporttiin ja ryhtymään tarpeellisiin toimiin epäkohtien poistamiseksi.

Ymparistohallinnon tarkastusraportti 291102