Ponsse Oyj perustaa tytäryhtiön Venäjälle ensi vuoden alussa, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Perustettavan yrityksen päätoimipaikka sijoittuu Pietarin alueelle. Yhtiö myy ja huoltaa Ponsse-metsäkoneita koko Venäjän alueella sekä rakentaa ja tukee jälleenmyyjäverkostoa. Ponssen jälleenmyyjänä Venäjällä toimii myös OOO Zeppelin Russland.

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen toteaa tiedotteessa: ”Venäjän metsäkonemarkkinoiden näkymät ovat lupaavat. Maassa korjataan vuosittain puuta noin 160 miljoonaa kuutiometriä ja puunkorjuumäärät kasvavat. On nähtävissä, että investoinnit Venäjällä tapahtuvaan raakapuun jatkojalostukseen lisääntyvät lähivuosien aikana. Arviomme mukaan tavaralajimenetelmään perustuvan koneellisen puunkorjuun osuus tulee Venäjällä kasvamaan. Markkinoilla menestyminen edellyttää vahvaa läsnäoloa. Näin varmistamme tehokkaan palvelun asiakkaillemme ja jälleenmyyjillemme”.

Lähde: Ponsse Oyj:n tiedote