Hake on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana tärkein Suomeen tuotu puutavaralaji (1,4 milj. m³), tiedottaa Metla. Seuraavaksi eniten on tuotu polttopuuta (0,6 milj. m³), jonka tuontimäärä on moninkertaistunut edellisvuodesta.

Suomeen tuotiin kesäkuussa 0,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta ulkomailta, ja määrä on alkuvuonna vakiintunut tälle tasolle. Kuluvana vuonna puun tuonti on joka kuukausi jäänyt kymmenen edeltävän vuoden aikana toteutuneiden kuukausituontien alapuolelle.

Vuoden 2009 ensimmäisen puolikkaan aikana puun kumulatiivinen tuonti Suomeen jäi 4,3 miljoonaan kuutiometriin. Edellisen kerran puun tuonti oli tätä pienempi alkuvuonna 1997. Tammi–kesäkuun puun tuonnista oli tukkia 16 prosenttia, kuitupuuta 30 prosenttia ja haketta 33 prosenttia. Kuitupuun tuonti on romahtanut edellisvuodesta, ja hakkeesta on tullut tärkein Suomeen tuotava puutavaralaji. Hakkeenkin tuonti väheni silti 19 prosentilla edellisvuodesta. Toiseksi tärkeimmäksi tuoduksi puutavaralajiksi nousseen polttopuun virta Suomeen on kasvanut huimasti vuoden takaisesta. Polttopuuta rahdattiin maahamme tammi– kesäkuussa 0,6 miljoonaa kuutiometriä, ja määrä viisitoistakertaistui edellisvuodesta. Polttopuusta vajaa kaksi kolmannesta tuli Venäjältä.

Suomeen tuodusta mäntytukista maksettiin kesäkuussa rajalla 54,3 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 50,3 euroa kuutiometriltä. Mänty- ja kuusitukin reaalihinnat ovat laskeneet lähelle vuoden 2007 hintojen nousua edeltänyttä tasoa. Hakkeen hinta oli kesäkuussa nousussa ja koivukuitupuun laskussa.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 36/2009