Forests -lehdessä julkaistussa artikkelissa arvioidaan pohjoismaisten metsäenergiaratkaisujen toimivuutta Karjalan tasavallassa.
Karjalassa puunkorjuusta vuosittain saatavilla oleva energiapuupotentiaali on noin 7 terawattituntia (TWh) (3.6 milj. m3), joka vastaa Karjalan kunnallisten lämpölaitosten energiantarvetta.
Pohjoismaisten energiaratkaisujen siirtämiselle suurimpia uhkia ovat valtion tukiaisten puuttuminen, riittämätön tieverkosto, ekstensiivinen metsätalouden malli, kaasuenergia sekä rahoitusongelmat. Pohjoismaisten energiaratkaisujen katsotaan kuitenkin soveltuvat hyvin Venäjän olosuhteisiin ja metsäenergiamarkkinoiden kasvumahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Bioenergian käyttöä edistävät siirtyminen intensiiviseen metsätalouden malliin ja metsäalan kehittämisohjelmien kautta saatavat tuki.
Mahdollisuuksia luovat erityisesti olemassa olevat lämpölaitokset metsien lähellä, kasvavat fossiilisten polttoaineiden hinnat, metsätieverkoston paraneminen ja uuden teknologian saatavuus.
Heikkouksia pohjoismaisten energiaratkaisujen siirtämisessä Karjalaan ovat teknologinen kehittymättömyys, korkeat kuljetuskustannukset, matala osaaminen, suuret vaatimukset teiden laadulle, asiantuntijatarve sekä puupolttoaineen laatu.
Artikkeli:
Yuri Gerasimov, Sergei Senko and Timo Karjalainen