Tutkimusartikkelissa ”Prospects for Nordic intensive forest management solutions in the Republic of Karelia” arvioidaan mahdollisuuksia siirtää pohjoismainen metsätalouden malli Karjalan tasavaltaan.

Metsätaloudella on tärkeä merkitys Karjalassa, mutta metsäsektorin tuottavuus ja kannattavuus ovat erittäin alhaisia. Metsien rakenne ja laatu ovat huonoja, ja talouskäytössä olevien havumetsien pinta-ala on vähentynyt. Puunjalostusteollisuus kärsii raaka-ainepulasta. Tilanne on tyypillinen useille Venäjän alueille ja se on seurausta ekstensiivisestä metsätaloudesta. Pohjoismainen metsätalouden malli voisi parantaa Karjalan metsätalouden tilaa ja mahdollisuuksia sen siirrolle arvioidaan tutkimuksessa.

Keskeisimmät uhat liittyvät puutteelliseen lainsäädäntöön, huonoon tieinfraan, heikkoon investointisuojaan, alhaiseen metsätalouden tuottavuuteen, metsien huonoon tilaan, korkeisiin investointikustannuksiin ja negatiiviseen asenteeseen intensiivistä metsätaloutta kohtaan.

Mahdollisuuksina nähdään suuri metsävarapotentiaali, viranomaisten kehittämisohjelmat, Pohjoismaiden käytännön kokemus, metsäenergian käytön kehittyminen ja uuden teknologian saatavuus.

Suurimpia heikkouksia, jotka voisivat vaikuttaa pohjoismaisen metsätalouden malliin Karjalassa, ovat hidas pääoman tuotto, energiapuun alhainen kysyntä, taimikonhoidon kalleus, ammattitaitoisten asiantuntijoiden korkea kysyntä ja vähäiset investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön.

Artikkeli:

https://doi.org/10.14214/sf.7763

Senko S., Kurttila M., Karjalainen T. (2018). Prospects for Nordic intensive forest management solutions in the Republic of Karelia. Silva Fennica vol. 52 no. 4 article id 7763