Karjalan luonnonsuojelujärjestön SPOKin kuvaama filmi ”Intensiivinen metsätalous Skandinaviassa” on herättänyt Venäjällä keskustelua intensiivisen metsätalouden seurauksista. SPOKin johtajan Aleksander Markovskin mukaan filmin tarkoitus on osoittaa, että suomalaisen ja ruotsalaisen metsäteollisuuden Venäjälle markkinoimalla metsänkäytön mallilla on myös nurja puoli. Filmi on kuvattu luonnonsuojelijoiden opintomatkalta Ruotsiin ja Suomeen. Suomessa esityksiä pitivät muun muassa Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen ja Turun yliopiston biologian laitoksen asiantuntijat, Ruotsissa puolestaan johtavat suojelubiologit Uumajan yliopistosta, Ruotsin Maatalousyliopistosta ja Ruotsin lajitietokeskuksesta.
Markovskin mukaan Venäjällä mielletään, että vaikka Pohjoismaiden metsänkäyttö onkin tehokasta, niin ympäristölainsäädäntöä noudatetaan ja arvokkaita alueita suojellaan. Nähty todellisuus kuitenkin järkytti Karjalan luonnonsuojelijoita. Haastatellun ruotsalaisasiantuntijan mukaan yli kolmasosa Ruotsin hakkuista tehdään rikkomalla ympäristölainsäädäntöä, vaikka sen vaatimukset ovat hyvin lieviä. Esimerkiksi vesistöjen ympärille ei jätetä riittäviä suojavyöhykkeitä. Vesistöjen suojelun puutteellisuuden lisäksi ihmetystä herättivät metsäbioenergian korjuumenetelmät, ojituksen laajamittaisuus, yhden puulajin metsät ja biotooppien suojelu.
Venäjällä saavutettavissa olevat metsävarat on pääosin hyödynnetty ja nyt on muutettava metsänkäyttötapoja. Uuden toimintamallin valinnassa on otettava huomioon naapurimaissa hyväksi havaitut käytännöt, mutta myös vältettävä toistamasta niissä tehtyjä virheitä.
Filmi on nähtävissä Forest-karelia.ru –sivustolla, haastattelut ovat englanninkielisiä.