Pohjoinen metsäntutkimuslaitos (SevNIILH) on toiminut Arkangelissa 45 vuotta, tutkimusalueenaan Arkangelin, Murmanskin ja Vologdan alueet sekä Komin tasavalta, kertoo uutispalvelu Dvina-Inform. Tutkimuksen keskeisin painopistealue on metsätalouden harjoittaminen Venäjän Euroopan-puoleisissa pohjoisosissa.

Viimeisten viiden vuoden aikana tutkimuslaitos on tehnyt noin 40 erilaista suositusta, mm. puunkorjuun teknologian nykyaikaistamisesta sekä metsänhoidon järjestämisestä ja ekonomiasta. Arkangelin aluehallinnon metsäteollisuusosaston aloitteesta on laadittu päätehakkuuohjeet puutavaralajimenetelmälle, joita jo sovelletaan käytännössä. Metsäntutkimuslaitos osallistuu aktiivisesti biologisen monimuotoisuuden suojelua edistäviin kansainvälisiin projekteihin. WWF:n kanssa tehdään yhteistyötä arvokkaiden metsäalueiden määrittelymenetelmien koostamisessa, toteaa Dvina-Inform. Suomalaisten kanssa jatketaan yhteistyötä metsänuudistamista ja taimikonhoitoa koskevissa projekteissa.

Arkangelin metsälehden mukaan yksi laitoksen viimeisimmistä tutkimustuloksista on ojitettujen maiden metsätalouden suositukset. Neuvostoaikoina metsäalueita ojitettiin aktiivisesti, minkä seurauksena nyt on paljon hakkuukypsiä metsiä. Tähän saakka on puuttunut ohjeistus, miten puunkorjuu voidaan järjestää kuivatuilla mailla tuottamatta haittaa luonnolle. Nykyisten menetelmien käyttäminen johtaa alueen uudelleen soistumiseen, todetaan artikkelissa. Metsäntutkimuslaitos jatkaa aiheen parissa työskentelyä.

Lähteet: Dvina-Inform, Arkangelin metsälehti