Uusi puualan vientirengas on käynnistynyt helmikuun 2014 alussa. Finpron organisoimassa vientirenkaassa on mukana viisi pirkanmaalaista yritystä; Hämeenkyrön Ikkunatehdas Oy, Kärävä Oy, Nerkoon Höyläämö Oy, Oy Nord-Finnhaus Ltd ja Parkanon Listatehdas Oy. Vientirenkaan kohdealueena on Pietari, jossa yritysten asioita hoitaa yhteisvientipäällikkö.

Vientirenkaat on tehokas tapa viennin aloittamiseen uusilla markkinoilla. Vientirengastoiminnan tavoite on auttaa yrityksiä viennin käynnistämisessä ja uusien myynti- ja markkinointikanavien rakentamisessa. Vientirenkaat ovat 4-6 yrityksen yhteisprojekteja, joissa yritysten tuotteet tai palvelut täydentävät toisiaan. Vientirenkaan vetäjänä toimii Finpron ja yritysten yhdessä valitsema yhteisvientipäällikkö.

Vientirengas antaa synergiaetua samalle markkina-alueelle haluaville yrityksille, joiden tuotteet täydentävät toisiaan. Projektissa hyödynnetään Työ- ja elinkeinoministeriön yrityksille suuntaamaa kansainvälistymisavustusta. Myönnetyn avustuksen suuruus riippuu yrityksen koosta.

Metsäntutkimuslaitoksen Puusta elinvoimaa –hanke on ollut mukana kokoamassa vientirengasta.

Lähde: Metla