Kesäkuun alussa WWF:n Pihkovan mallimetsähanke järjesti seminaarin Arkangelin ja Murmanskin alueiden metsätalouden asiantuntijoille kestävästä metsätaloudesta, kertoo hankkeen tiedote. Aloite tapahtumasta tuli vuonna 2001 käynnistetystä kestävän metsänkäytön projektista, joka kuuluu suomalais-venäläiseen Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kehittämisohjelmaan (NWRDP).

Projektikoordinaattori Ari Siekkisen mukaan seminaarin tavoite oli käytännön ja teoreettisen tiedon saanti Luoteis-Venäjällä Pihkovan mallimetsähankkeen luomasta kestävän metsätalouden harjoittamistavasta.

Arkangelin alueen luonnonvarahallinnon edustaja Oleg Kalininin mukaan Pihkovan hanke antaa uuden tavan tarkastella metsätaloutta. Hän pitää hankkeen laatimia suosituksia ajankohtaisina ja moderneina, koska niiden kehittely on tapahtunut samanaikaisesti, kun Venäjän metsälainsäädäntöä on uudistettu. Myönteisenä hän pitää hankkeen vaikutuksen leviämistä myös muille alueille: Leningradin, Arkangelin ja Vologdan alueille.

Ari Siekkinen totesi, että yksi tulevaisuuden tehtävistä on kehittää edelleen kansainvälisen yhteistyön kautta yhteisiä mallimetsähankkeita ja -alueita kestävän metsätalouden turvaamiseksi. Tässä Pihkovan mallimetsä voi toimia hyvänä esimerkkinä.

Lähde: Venäjän WWF, Pihkovan mallimetsä