Pihkovan mallimetsän kehittämiä harvennusohjeita, jotka ovat saaneet Venäjän metsätalousviraston hyväksynnän, testataan Stora Enson tytäryhtiöissä tämän vuoden aikana, tiedottaa mallimetsähanke.

Leningradin alueella Tihvinässä Russkij Les -yhtiön vuokramailla mallimetsän asiantuntijat ovat tehneet tarkastuksen, jonka tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka harvennusohjeita on noudatettu. Puunkaatajat ovat tehneet ensimmäiset hakkuunsa omissa vuokrametsissään.

Harvennusohjeissa annetaan boniteettiluokan ja metsätyypin mukaan graafiset mallit eri puulajeille. Ohjeiden avulla on mahdollista puuston keskimääräisen kasvun, iän, puuvarannon ja absoluuttisen tiheyden perusteella määrittää harvennuksen teho ja määrä, mikä on varsin olennaista taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Lisäksi ohjeista on hyötyä päätettäessä, kuinka monta harvennusta tehdään ennen päätehakkuuvaihetta sekä kuinka paljon kultakin kuviolta voidaan harventaa.

Lähde: Venäjän WWF