Monivuotisten tutkimusten perusteella Pihkovan mallimetsähankkeen asiantuntijat ovat laatineet pystypuun laadun arviointimallin. Mallin avulla on mahdollista arvioida ja suunnitella puunkorjuutoiminnan taloudellinen tehokkuus kuviotasolla Venäjällä.

Asiantuntijat ovat esitelleet uuden tavan arvioida puutavaran saantoa kuviolta metsäsuunnittelun vakiotietojen perusteella. Näin on mahdollista arvioida yhtäpitävästi puuston arvo kuviolla. Tähän saakka Venäjällä on tehty arvioita kymmeniä vuosia vanhojen tavaralajitaulukoiden pohjalta saaden epätarkat, abstraktit saantotulokset kokoluokittain.

Uudella tavalla pystytään tehokkaasti laskemaan puun saanto tavaralajikoostumuksen muuttuessa. Pystypuun laadun arviointimalli auttaa suunnittelemaan pientenkin metsäpalstojen eli yli 1 hehtaarin kokoisten kuvioiden puunkorjuuta.

Arviointi tehdään tietokoneohjelmalla, johon syötetään alueen metsävaratiedot ja tavoiteltujen puutavaralajien vaatimukset. Malli laskee puutavaran saannon kuviolta ottaen huomioon rungon muodon, tilavuuden ja rungon viat sekä muuta tietoa. Erilaisista rungon vioista ohjelma huomioi jopa 40 yhdistelmää.

Pihkovan mallimetsähankkeen asiantuntijat ovat käyttäneet laskelmissaan hyväksi yksityiskohtaista tietoa, joka on kerätty hankkeen aikana 400 koealalta ja noin 5000 mallipuusta.

Lähde: Pihkovan mallimetsähankkeen uutisia