Metsätalousviraston alainen metsäninventoinnin asiantuntijaryhmä hyväksyi 27.4. pidetyssä kokouksessa intensiivisen metsänkäytön mallille pohjautuvat harvennushakkuuohjeet, jotka on luotu Pihkovan mallimetsähankkeessa. Asiantuntijaryhmä myös suositteli uusien ohjeiden laajamittaista testausta Leningradin, Pihkovan ja Novgorodin alueilla.

Ohjeisto on luotu venäläisten ja ruotsalaisten yhteistyön tuloksena Pihkovan mallimetsähankkeessa ja se on tarkoitettu asiantuntijoille, yrityksille ja metsäsuunnitteluyrityksille, jotka operoivat Pihkovan, Leningradin, Vologdan ja Novgorodin alueilla. Ohjeiston luomisessa ovat olleet hankkeen työntekijöiden lisäksi mukana mm. Luoteis-Venäjän metsäsuunnitteluyritys Sevzaplesproekt sekä Pihkovan ja Leningradin alueen metsätalousvirastot.

– Intensiivisempi metsänkäyttö tarkoittaa ennemminkin suurempaa tehokkuutta kiertoajan puitteissa kuin suurempia hakkuupinta-aloja, kommentoi Sevzaplesproektin johtaja, Vladimir Arhipov uusia ohjeita.

– Uusi ja vanha ohjeisto voivat jatkaa olemassaoloaan rinnakkain. Uusi ohjeisto on tarkoitettu vastuullisille metsänkäyttäjille. Yritysten tulee itse tehdä valinta, sanoo Arhipov.

Lisätietoa aiheesta saa sähköpostilla osoitteesta pmf(at)wwf.ru tai mallimetsähankkeen nettisivuilta www.wwf.ru/pskov/eng.

Lähde: Pihkovan mallimetsähanke