Pietarilaisen yrityksen ”Progress” edustajat kävivät tutustumassa WWF:n mallimetsään Pihkovan alueella. Mallimetsän tiedottajan Jelena Jablockinan mukaan Progress on Leningradin alueen suurin metsänvuokraaja, jonka hakkuusuunnite on 500 000 m3. Yksi yrityksen osakkeenomistajista on suomalainen Thomesto, joka omistaa 40 % osakkeista.

Yritykselle esiteltiin yksityiskohtaisesti Pihkovan mallimetsäprojektissa kehitettyä intensiivistä metsänkäytön mallia, jolla voidaan lisätä hakkuiden tuottoa vähintään 8-10 kertaiseksi ja silti säilyttää biologinen monimuotoisuus. Projektin käytännön kokemusta ehdotettiin sovellettavaksi Progress-yrityksessä.

Pihkovan mallimetsän tieteellisen johtajan Boris Romanjukin mukaan metsäbisnes on erityisesti Luoteis-Venäjällä noussut tärkeäksi tekijäksi taloudessa. Viime vuosina metsäyritysten koko on suurentunut ja raakapuun viennin kannattavuuden alentuessa ne hakevat tuottoa yhä enemmän puunjalostuksesta. Jalostustoiminnan edellyttämät suuret investoinnit sitovat yrityksen pitkäaikaiseen toimintaan metsäsektorilla ja Romanjuk vakuuttaa, että projektin tarjoama intensiivinen malli turvaa vähintään yhtä hyvän tuloksen puunkorjuun määrässä ja laadussa kuin naapurimaissa Suomessa ja Ruotsissa.

Lähde: IA Regnum – Pskov