Uuden suunnitelman mukaan Pihkovan mallimetsähankkeen toisen vaiheen tärkeimpiä tehtäviä ovat kestävän metsätalouden intensiivisen mallin loppuunsaattaminen sekä kestävää metsätaloutta edustavien menetelmien levittäminen Luoteis-Venäjällä. Uutta suunnitelmaa toteutettaessa luodaan avainmenetelmät intensiivisen metsänkäyttömallin taloudellisten perusteiden selvittämiseksi. Siihen kuuluvat mm. uudenlainen metsäinventointi ja taloussuunnittelu, joissa huomioidaan metsien laadun paraneminen harvennushakkuiden jälkeen jne.

Suurta huomiota osakseen saa Pihkovan mallimetsähankkeesta saadun kokemuksen jakaminen muille tahoille. Suunnitelmissa on tehdä projektijulkaisu yhdessä Maailmanpankin kestävän metsänkäytön projektin, WWF:n Arkangelin projektin, Leningradin alueen Lisinskin metsätalousoppilaitoksen ja Pihkovan alueen luonnonvara- ja ympäristönsuojeluhallinnon kanssa.

Pihkovan mallimetsähankkeeseen lisättiin laittomien hakkuiden torjunta Luoteis-Venäjällä. Tähän osioon osallistuu myös WWF:n Venäjän metsäohjelman asiantuntijoita. ”Laittomien hakkuiden torjuntaa ei lisätty Pihkovan mallimetsähankkeeseen sattumalta. Kuten tiedetään, Luoteis-Venäjällä laittomien hakkuiden osuus on puolueettomien asiantuntija-arvioiden ja Venäjän fiskaali- ja valvontaviranomaisten tietojen mukaan 25 – 30 %. Siksi näillä toimilla pyritään vähentämään laittomien hakkuiden määrää sekä alkuperältään epämääräisen puun kauppaa Venäjän ja Ruotsin välillä. Laittomien hakkuiden aktiivinen torjunta, Pihkovan mallimetsä ja ekologisesti vastuuntuntoisen metsäbisneksen kehittämisen tukeminen ovat Luoteis-Venäjällä tärkeimpiä tehtäviämme”, kommentoi WWF:n Venäjän metsäohjelman koordinaattori Andrei Ptitšnikov.

Lähde: Pihkovan mallimetsähankkeen kotisivut