Maailmanlaajuisesta taantumasta selvinnyt ja pääurakoitsijansa vaihtanut itävaltalainen konserni Pfleiderer AG käynnistää uudelleen vuonna 2008 aloitetun MDF- ja HDF-levytuotannon rakennustoiminnan toisen vaiheen Novgorodin alueella, kirjoittaa Expert Online. Pfleiderer AG:n hallituksen puheenjohtaja Hans Overdieck ilmoitti asiasta tiedotustilaisuudessa ja muistutti, että konsernin lastulevytehdas on toiminut menestyksekkäästi Novgorodin alueella vuodesta 2006 alkaen.
Tuotannon toisen vaiheen rakentaminen olisi ollut jo valmis, ellei pääurakoitsijaa, suurta kansainvälistä rakennusyhtiötä, joka valittiin tarjouksen perusteella vasta viime vuoden lopulla, olisi tarvinnut vaihtaa. Nyt töitä jatketaan. Uuden 500 000 kuutiometriä puulevyjä tuottavan laitoksen rakentamiseen investoidaan noin 200 miljoonaa euroa. Konsernin puheenjohtaja kehotti arvioimaan seuraavan esimerkin perusteella, kuinka merkittävästä summasta on kyse: tuotannon kehittämiseen kaikissa konsernin 23 tehtaassa investoidaan vuosittain 60–80 miljoonaa euroa.
Overdieck kertoi myös, että korkeamman jalostusarvon puulevyjen tuotannon on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2012 loppuun mennessä, jolloin konsernin tuottaman puulevyn kokonaismäärä Novgorodin alueella ylittää miljoona kuutiometriä vuodessa.
OOO Pfleiderer on suurin puunhankkija ja alueen ainoa puunjalostaja, joka käyttää tuotannossaan ”roskapuuta” (pääosin haapaa), joka aikaisemmin olisi jätetty kuolemaan pystyyn. Yrityksessä tarvittiin viime vuonna 615 000 kuutiometrin lastulevytuotantoon noin 700 000 kuutiometriä lehtipuuta. Asiantuntijat ovat laskeneet, että uuden tehtaan käynnistämisen myötä puunjalostustuotteiden määrä kasvaa 1,5 miljoonaan kuutiometriin. Kaikki puu hankitaan tai ostetaan Novgorodin alueen korjuuyrityksiltä.
Kuten konsernin ja Novgorodin Pfleiderer-tehtaan johtajat huomauttivat, viime vuodesta alkaen yhtiön tuotteiden kysyntä on kasvanut dynaamisesti 5–10 %. Lisäksi suuret eurooppalaiset kuluttajat (erityisesti Itä-Euroopan huonekalutehtaat) harkitsevat mahdollisuuksia sijoittaa oma tuotantonsa lähelle Pfleiderer AG:n tehdasta, kertoi Overdieck. Konsernin johdon mukaan onkin hyvin mahdollista, että Novgorodin alueelle luodaan kokonainen tuotantokeskittymä.