Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Äskettäin tuli saataville kaksi Venäjän metsätalouden perusteita käsittelevää kirjaa; metsäammattilaisen käsikirja ja metsätalouden terminologinen sanakirja.

Ne ovat luonnonvaraministeriön metsähallinnon virallisjulkaisuja, jotka on laatinut Puškinon metsäntutkimuslaitos (VNIILM). Molempien kirjojen päätoimittaja on VNIILM:n kansainvälisen keskuksen johtaja tohtori A. Filiptšuk ja kirjoittajina on joukko alan johtavia asiantuntijoita.

Käsikirja antaa sanakirjan tuella myös ulkomaalaiselle hyvän mahdollisuuden perehtyä venäläiseen metsätalousajatteluun. Joidenkin käsikirjan lukujen tai niiden osien kääntämistä suomeksi kannattaa harkita. Terminologinen sanakirja tulee olemaan lähdeteos, jota käytetään tehtäessä metsäsanastoja.

Lue muistio