Talouslehti Expert kirjoittaa Parfinon vanerikombinaatin tilanteesta:
Novgorodin alueella on maailmanlaajuisen talouskriisin suurimmaksi uhriksi joutunut Parfinon vaneritehdas, mutta se on elpymässä. Yrityksen tärkein velkoja Sberbank on saanut yrityssaneeraukseen apuun Ilim Timber Industryn, joka liittää puunjalostustehtaan metsäteollisuuskorporaatio Ilim Pulpiin.

Vaneritehtaan tehtyä konkurssin Parfinon kylä koki sosiaalisen katastrofin, sillä tehdas työllisti 35 % kylän työikäisestä väestöstä eli 1 600 henkeä. Tehtaalla oli noin sata velkojaa, joista tärkein Venäjän Sberbankin Luoteis-Venäjän pankki, joka alkoi Novgorodin alueen talousosaston kanssa etsiä kumppania johtavista metsäteollisuusyrityksistä. Monet vastasivat haasteeseen ja tutkivat Parfinon satavuotisen vaneritehtaan talousasiat ja teknisen puolen tarkkaan. Pitkien neuvottelujen jälkeen valituksi tuli pietarilainen Ilim Timber Industry, jonka haltuun Parfinon vaneritehtaan varat luovutettiin. Yritysjärjestelyjen jälkeen Parfinon tehdas toimii nimellä Ilim Timber Parfino, joka on aloittanut vanhentuneen tuotannon kunnostamisen.

Äskettäin, reilun vuoden seisokin jälkeen vanerin tuotanto on aloitettu uudelleen. Myös Venäjän Sberbankin Luoteis-Venäjän pankki on myöntänyt lainaa. Yhtiöllä on oikeus tehtaan tuotteisiin, tuotetilaukset ovat kaksinkertaistuneet ja näin ollen Ilim Timber Industry pystyy laatimaan velkojen maksuaikataulun, kunhan tehdas alkaa toimia täydellä teholla.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Ilim Timber Industrylla on realistiset mahdollisuudet hoitaa velat ja saada tehdas taloudellisesti jaloilleen, minkä jälkeen siitä tulee tälle uudelle omistajalleen kannattava yritys.

Tehtaan tulevaisuudensuunnitelmissa on kunnostaa vanhentunut tuotantopuoli ja ottaa käyttöön suurikokoista vaneria tuottava tehdas, joka itse asiassa romahdutti Parfinon vaneritehtaan talouskriisin alkuvaiheessa. Konkurssilainsäädännön nojalla ulosottomiehet myyvät tehtaan omistajan Novgorodin metsäteollisuusharjoittajat -yhtiön likvidiä omaisuutta, jotta saadakseen rahaa 65,3 miljoonan ruplan palkkarästien maksuun.

Lähde: Expert