Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK on julkaissut päivitetyn kartan Karjalan metsänvuokraajista.

Vuokrattu metsäpinta-ala on 9,6 miljoonaa hehtaaria ja se on kasvanut kahdella prosentilla vuodesta 2016. Metsänvuokraajia on yhteensä 65, joista suurimpia ovat Segezhan sellu- ja paperitehdas (2,1 milj. ha), Zapkarelles (0,8 milj. ha) ja Karellesprom (0,8 milj. ha). Kolmen suurimman vuokraajan hallinnassa on 39 prosenttia vuokrametsistä.

Metsänvuokraajien lukumäärä vuokrametsäalueen pinta-alan mukaan:

> 500 000 ha: 3 vuokraajaa (39 % vuokrametsistä)

100 000–500 000 ha: 16 vuokraajaa (45 % vuokrametsistä)

50 000–100 000 ha: 12 vuokraajaa (9 % vuokrametsistä)

10 000–50 000 ha: 22 vuokraajaa (6 % vuokrametsistä)

< 10 000 ha: 12 vuokraajaa (1 % vuokrametsistä)

Lähde: SPOK

Metsänvuokraajien kartta on ladattavissa täällä.

Aikaisemmin aiheesta: 01.09.2017 Karjalan metsistä vuokrattu teollisuudelle kaksi kolmasosaa