Suomen Moskovan suurlähetystössä järjestettiin Päättäjien Metsäfoorumin jatkotilaisuus, johon osallistui kolmisenkymmentä Suomessa vuonna 2011 järjestetyn kolmen suomalais-venäläisen Päättäjien Metsäfoorumin osallistujaa ja muuta vaikuttajaa. Tilaisuuden järjestäjänä toimi Suomen Moskovan-suurlähetystö yhteistyössä ulkoministeriön, Suomen Metsäyhdistyksen ja Venäjän metsätalousviraston kanssa.
Viime vuoden lopulla käynnistyneestä Venäjän metsäpolitiikka -asiakirjan laadinnasta kertoi Venäjän metsätalousviraston tiede-, koulutus- ja kansainvälisen hallinnon päällikkö Stanislav Starostin. Hänen mukaansa on erittäin tärkeä laatia metsäpolitiikan asiakirja, joka tulevaisuudessa ohjaa metsälainsäädännön valmistelua ja hallinnollisten päätösten tekoa. Maaliskuun lopulla julkaistusta luonnoksesta keskustellaan seuraavan vuoden aikana kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa sekä kerätään palautetta Internetin välityksellä.
Metsäpolitiikka-asiakirjan luonnoksessa tuodaan esille, että jatkossa kansalaisten tulee voida käytännössä osallistua metsien hallintaa ja metsien käyttöä koskevaan päätöksentekoon. Kansalaisista noin 80 % on sitä mieltä, että lähitulevaisuudessa metsien tulee säilyä federaation omistuksessa. Puutteellisen metsien valvonnan vuoksi metsien hallitsematonta käyttöä ja hakkuita pelätään, mikäli metsiä joutuu yksityisiin käsiin. Myös kansalaisten vapaan metsässä liikkumisen pelätään loppuvan yksityisissä metsissä.
Uusista metsäteollisuuden tuotteista kertoi UPM:n Venäjä-toimintojen pääjohtaja Arto Juvonen.