Pääjärven lespromhozin johto ja kolmen ympäristöjärjestön edustajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen lespromhozin vuokraamien luonnontilaisten metsien moratoriosta, kertoo Lesnye Novosti. Sopimuksen mukaan 109 200 ha kokoisella Paanajärven kansallispuistoon rajoittuvalla metsäalueella keskeytetään kaikenlainen puunkorjuutoiminta. Sopimus on astunut voimaan 1. tammikuuta 2005 ja kestää seuraavat 25 vuotta.

Tämän laajan Murmanskin alueelta Suomen rajalle ulottuvan vyöhykkeen suojelusta on puhuttu jo 1980-luvulta saakka. 1992 alueelle perustettiin Paanajärven kansallispuisto omine suojeluvyöhykkeineen. Pohjoisemmat osat jäivät kuitenkin suojelematta.

Puunkorjuutoiminnasta alueella on käyty kiivaitakin kiistoja, joiden yhteydessä on sovittu, missä saa ja missä ei saa kaataa puuta. Hakkuut mahdollistava sopimus päättyi vuodenvaihteeseen. Voimassaoloajan puitteissa piti päästä lopullisesti yksimielisyyteen suojelukohteista ja puunkorjuualueista. Kahdeksan vuoden neuvottelujen jälkeen löydettiinkin yhteinen näkemys.

Lähde: Lesnye Novosti, Forest.ru