Oslo Marin -ryhmä rakentaa Leningradin alueelle puunjalostuslaitoksen, joka keskittyy ennen kaikkea liimapuun, tavallisen ja laminoidun lastulevyn valmistukseen. Tehtaan alueelle tulee myös liimapuusta ja elementeistä rakennettavien talojen tuotantoyksikkö.

Tehtaan perustustyöt on suunniteltu aloitettavaksi syyskuussa 2007. Kokonaisinvestointi on noin 100 milj. euroa. Rakennustöiden rahoitukseen osallistuu myös eurooppalaisia pankkeja ja vientiyrityksiä mm. laitehankintojen kautta.

Tehtaan tuotantokapasiteetiksi on arvioitu 100 000 m³ lastulevyä ja 200 000 m³ kuivaa sahatavaraa ja liimapuuta vuodessa.

Oslo Marin -ryhmä on perustettu vuonna 1999. Holdingyhtiön on monialayhtiö, jonka päätoimialat ovat vakuutusala, leasingtoiminta, kiinteistökaupat, puunjalostus- ja myynti sekä satamapalvelut. Yhtiön varat ovat 8,5 mrd. ruplaa.

Nykyisellään Oslo Marin on aktiivisesti tulossa Venäjän markkinoille mm. kehittämällä toimintoja satamateollisuuden ja metsäteollisuuden alalle.

Lähde: Oslo Marin