Venäjän federaation hallitus on antanut määräyksen vahvistaa puusellun, soodasellun eli sulfaattisellun vientitullin nollaksi lukuun ottamatta liukoisia sellulajeja, valkaisematonta, puolivalkaistua, valkaistua puusellua (Tullinimikkeistökoodit 4703 11 000 0, 4703 21 000 1, 4703 21 000 9). Määräys nro 212, 13.4.2005: Yksittäisten sellulajien vientitullitariffien vahvistamisesta.

Lähde: Venäjän hallituksen www-sivut