Karjalan metsäministeriö on hyväksynyt Karjalan alueellisen luonnonsuojelujärjestön SPOKin ehdottaman ohjeiston biologisen monimuotoisuuden (biodiversiteetin) säilyttämiseksi hakkuutöiden yhteydessä, tiedottaa SPOK. Ministeriö päätti laatia myös monimuotoisuutta koskevan sopimusmallin käytettäväksi tasavallan metsäministeriön ja metsänvuokraajien välisissä sopimuksissa. Ministeriön kokoukseen osallistuneen osapuolet sopivat, että hakkuutöiden biodiversiteettisopimus tehdään jatkossa puunkorjuuta suunnittelevan metsänvuokraajan kirjallisen hakemuksen perusteella.

Kokouksessa todettiin, että nykyinen metsälainsäädäntö velvoittaa luonnonsuojelijat ryhtymään toimenpiteisiin biologisen monimuotoisuuden, luonnollisten ekosysteemien, maisemien ja yhtenäisten luontoalueiden suojelemiseksi sekä kestävän metsänhoidon ja metsäpotentiaalin kehittämiseksi. Tällä hetkellä kuitenkin puuttuu juridinen ohje, jossa määriteltäisiin biodiversiteetiltään tärkeiden esiintymispaikkojen tunnusmerkit ja suojelutoimet.

Ministeriön ja SPOKin edustajien lisäksi kokoukseen osallistui joukko tasavallassa toimivien metsäteollisuusyritysten edustajia mm. Swedwood Careliasta, Ladensosta ja Olonetslesistä.

Venäjänkieliset suositukset ovat luettavissa täällä.

Lähde: SPOK