Yksi Venäjän tärkeimmistä sanomalehtipaperin tuottajista OAO Volga suunnittelee useita investointeja tuotantoonsa. Yritys tuottaa vuodessa 560 000 tonnia sanomalehtipaperia, mikä on noin kolmannes venäläistuottajien kokonaismäärästä.

Viime vuonna paperitehdas otti käyttöön puuhiomon, johon yritys oli investoinut 12 milj. euroa. Joulukuussa 2007 otetaan käyttöön uusi puujätteiden ja puhdistuslietteiden käyttölinja, jonka investointi on 23 milj. euroa.

Keväälle 2008 on suunniteltu paperikoneen nro. 8 modernisointi 14 milj. eurolla, mikä nostaa paperintuotannon määrää 36 000 tonnilla vuodessa. Vuoteen 2012 mennessä paperitehdas aikoo toteuttaa vielä muitakin suuria investointihankkeita, joista tärkein on sulfiittiselluloosaa 140 000 tonnia vuodessa tuottavan tehtaan rakentaminen. Rakennusinvestoinnin arvo on 100 milj. euroa.

Muita Volgan investointisuunnitelmia ovat oman voimalan rakentaminen, keräyspaperin jalostuslaitos, saniteettipaperitehdas sekä uuden 250 000 – 300 000 tonnia vuodessa tuottavan paperikoneen rakentaminen. Näiden investointien kokonaisarvo on yli 500 milj. euroa.

Lähde: www.volga-paper.ru