Metsäteollisuus on Novgorodin alueella perinteisesti tärkeä elinkeino. Alueen metsävaranto on n. 4,1 milj. ha eli 75 % alueen pinta-alasta. Hallinnollisten piirien metsävarojen keskeisimmät tunnukset vuonna 2003 on esitetty liitteenä olevassa taulukossa.

Novgorodin alueen metsat

Lähde: NEWSpb.RU