Uutistoimisto REGNUM-NEWSpb kirjoittaa Novgorodin alueen metsätaloudesta alan ammattilaisten syyskuisen merkkipäivän johdosta:

Novgorodin alueen metsiä hallinnoi Venäjän luonnonvaraministeriön alueellinen luonnonvara- ja ympäristönsuojeluhallinto. Hallintoon kuuluu 23 metsätalouspiiriä (leshoz), Novoselitskoen kokeellinen leshoz ja 145 metsätalousaluetta (lesnichestvo). Hallinto vastaa metsävarojen käytön lisäksi erilaisista metsänuudistamistöistä. Federaation kehitysohjelmien puitteissa on luotu alueelliset ohjelmat ”Novgorodin alueen metsät” ja ”Metsäpalojen torjunta Novgorodin alueella”, joilla pyritään metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja lisäämiseen, metsäsuunnittelun kehittämiseen sekä metsien valvontaan ja suojeluun.

Alueen tärkein metsätalouspiiri on Borovichskij leshoz, jonka hallinnassa on 212 500 ha metsää. Leshoz jakaa yrityksille puunkorjuumahdollisuudet ja säätelee hakkuita. Alueen suurimpia yrityksiä ovat ”BKO”, ”Adeptlesprom” ja ”Zvezda-2”. Novgorodin leshozilla on myös tärkeä rooli, koska se sijaitsee aluekeskuksen lähellä. Se on yksi alueen vanhimmista leshozeista ja sen hallintaan kuuluu 130 000 ha metsää.

Metsäteollisuus on useille Novgorodin alueen hallintopiireille suurin budjettivarojen lähde. Esimerkiksi Shimskin kaupungin alueella merkittävää teollisuutta edustaa vain puunkorjuuyritys ”Utorgoshskij lespromhoz”. Yritys on verkottunut aktiivisesti alueen pienyrittäjien kanssa, mikä on edistänyt puun jatkojalostusta ja luonut uusia työpaikkoja.

Metsäteollisuustuotannon kehitys on ollut positiivinen alkuvuoden aikana. Kestävällä pohjalla toimivat ”Novgorodskie lesopromyshlenniki”-yhtymään kuuluvat ”Chudovo-RWS”, ”Parfinskin vanerikombinaatti” ja ”Utorgoshskij lespromhoz” sekä yritykset ”Volhovets”, ”Amkor Rench Novgorod”, ”Madok” ja ”Velgin paperitehdas”. Pestovon kaupungissa ollaan toteuttamassa sahahanketta, jossa on mukana mm. StoraEnso.

Metsävarojen tehokas käyttö on kirjattu myös alueen yleiseen kehittämisohjelmaan. Siinä pääpaino on uusien investointien houkuttelussa sekä jo alueella toimivien yritysten (kuten ”Chudovo-RWS”, ”Parfinskin vanerikombinaatti”, ”Timmos”) edelleen kehittämisessä. Lisäksi jatketaan rahoituksen etsimistä puupolttoaineiden valmistusta edistäville hankkeille.

Vuodelle 2003 asetettuja metsäsektorin kehittämistavoitteita ovat mm.:

  • Chudovon kaupungissa sijaitsevan koivuviilutehtaan tuotannon lisääminen kapasiteettia vastaavaksi (7 500 m3 viilua, 9 400 m3 haketta)
  • Pestovon kaupungin sahahankkeen loppuunsaattaminen ja 200 000 m3 vuosituotannon käynnistäminen
  • Parfinskin vanerikombinaatin laitteistojen uusiminen ja tuotannon lisääminen 75 000 m3:iin
  • ”Oles”-yrityksen hankkeiden toteuttaminen hirsitalojen ja rakennuselementtien tuotannon aloittamiseksi
  • Sahan rakentaminen Ljubytinskin piiriin

Ennusteiden mukaan Novgorodin alueen puunkorjuumäärä tulee olemaan tänä vuonna 3,3 milj. m3, kun se oli vuonna 2001 2,9 milj.m3. Tämä johtuu vuokralle annettavien alueiden sekä hakkuumäärien lisääntymisestä.

Lähde: IA REGNUM-NEWSpb