Novgorodin alueella toteutetaan metsäalan prioriteetti-investointia, jossa pyritään rakentamaan alueen suurin puunjalostuslaitos ”Krestetskij lesopromyšlenny kompleks”, tiedottaa aluehallinto. Hankkeelle myönnettävä hakkuumahdollisuus tulee olemaan 1,3 milj.m³, tässä vaiheessa alueen metsäkomitean kanssa on tehty vuokrasopimus 0,4 milj.m³ hakkuuoikeudesta. Tehtaan on määrä tuottaa OSB-levyä ja höylätavaraa. Rakennustyöt toteutetaan vuosina 2012-2015, parhaillaan ollaan tekemässä suunnittelutöitä.